Ben çocuk haftasını, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir.” Mustafa Kemal ATATÜRK